Anakin Skywalker

Anakin Skywalker byl dítětem zrozeným podle proroctví a možná počnut dle vůle samotné Síly. Zanechal nesmazatelnou stopu v historii galaxie, kterou provedl obdobím světla i tmy.

Jako otroci byli Anakin a jeho matka Shmi prodáni jejich majitelkou Gardullou Hutt bezohlednému toydariánskému vetešníkovi jménem Watto. V době, kdy byl zaměstnán ve Wattově obchodě, se Anakin naučil cenné mechanické a technické dovednosti a získal pověst člověka schopného cokoli spravit. Ve svých devíti letech byl natolik technicky zdatný, že sestavil protokolárního droida C-3PO pro svou matku.

Anakin byl laskavým a nesobeckým chlapcem a nepociťoval žádnou chtivost nebo zlobu. Přesto se nedal nazvat poslušným dítětem. Během návalů adrenalinu se projevoval agresivně soutěživý rys jeho povahy. Důkazem toho se stala jeho účast v nebezpečném závodu kluzáků. Anakin Skywalker byl jediným známým člověkem schopným snést extrémní rychlost během závodů. Jeho drobná postava mu dovolovala sedět v malém kokpitu a jeho nadlidské reflexy ho zvýhodňovaly oproti ostatním soutěžícím. Anakinovy reflexy byly ve skutečnosti způsobeny Sílou. Chlapec viděl věci předtím než se staly, a proto na ně dokázal rychleji reagovat.

Anakinova citlivost k Síle a jeho talent závodníka zapříčinily jeho setkání s mistrem Jedi, Qui-Gon Jinnem a mladou královnou Naboo, Amidalou. Byli to uprchlíci před blokádou Obchodní federace a zoufale se snažili dostat na Coruscant. Aby jim pomohl vyhrát potřebné součástky pro jejich loď, zapojil se do chytré a rafinované sázky. Ta ovšem závisela na výsledku závodu na počest svátku Boonta. Anakin v něm změřil svůj talent s pletichářským dugským závodníkem Sebulbou. Chlapec nakonec porazil zákeřného duga a nejenom vyhrál závod, ale i chybějící součástky a svou svobodu. Také získal pozornost a obdiv královny Amidaly, která byla v té době přestrojena jako obyčejná služebná.

Bohužel nebyl schopen vyhrát také svobodu jeho matky. Qui-Gon cítil Anakinův neuvěřitelný potenciál v Síle a Anakinova krev obsahovala obrovské množství midichlorianů. Odešel s Qui-Gonem, aby podstoupil výcvik Jediů a byl nucen svou matku opustit. Ačkoli ho čekal nový život plný dobrodružství, jeho myšlenky často prodlévaly u laskavé a tiché Shmi. Qui-Gon Jinn věřil, že je Anakin Vyvolený, o němž se mluvilo v proroctví. Ten, který přinese rovnováhu Síle. Rada Jediů neochotně přistoupila k tréninku chlapce, protože jeho budoucnost byla nejasná a Anakin byl příliš starý na výcvik.

Po osvobození Naboo, během něhož Anakin statečně pilotoval stíhač do srdce federační kontrolní lodě , Rada zrušila své prvotní rozhodnutí a dovolila Obi-Wanovi začít cvičit Anakina. Během dalších deset let se mezi nimi vytvořilo silné pouto. Pod Obi-Wanovým pečlivým dohledem se z Anakina stal sebevědomý a tvrdohlavý dvacetiletý mladík s impulzivní povahou a náklonností k dobrodružství. Jeho zbrklost často udolala i Obi-Wanovu trpělivost, přesto však byli blízkými přáteli. V mnoha směrech Anakin vzhlížel k Obi-Wanovi jako k otci, kterého nikdy neměl.

Anakin a Obi-Wan byli pověřeni chránit Padmé Amidalu, nyní senátorku Naboo, před pokusy o atentát. Ty podle všeho vedly k separatistům ohrožujícím Republiku. Bylo to poprvé po deseti letech, kdy se Anakin a Padmé setkali. Myslel na ni každý den od doby, kdy se rozloučili, ale Padmé se chovala lhostejně a byla příliš zaměstnána důležitějšími věcmi. Pro Anakina to bylo velmi těžké. Byl cvičen Jedii od dětství, proto měl silněji kontrolovat své pocity. Místo toho byla jeho mysl přeplněna myšlenkami na Padmé a na jeho matku. Nedokázal se od nich odpoutat, což bylo v řádu Jedi nezbytné.

Byl určen úkolem doprovodit senátorku Amidalu na Naboo, kde by byla ukryta před dalšími útoky, dokud Jediové nevyšetří situaci. Anakin stěží ovládal své emoce. Hluboká náklonnost těchto dvou se začala prohlubovat v tichém osamění uprostřed překrásné jezerní oblasti. Padmé však navzdory vzrůstajícím citům zůstávala pragmatickou. Oba přeci měli větší závazky. On k řádu Jedi, ona k Republice a nebyl čas oddat se svým touhám.

Jedné noci měl Anakin opět noční můru o jeho matce. Neuposlechl Obi-Wanův jasný rozkaz, opustil Naboo a vrátil se na Tatooine hledat Shmi. Padmé ho doprovázela do města Mos Espa, kde zjistili, že jeho matku osvobodil farmář Cliegg Lars. Při návštěvě Larsovy farmy se Anakin dozvěděl strašné zprávy. Jeho matka byla před měsícem přepadena Pouštními lidmi a zmizela.

Anakin se vydal do pouště hledat Shmi a našel ji v táboře Tuskenů. Vplížil se do její hlídané chýše a držel ji v náručí, když umírala. Jeho pocity se opět vymkly kontrole. Ovládl ho temný hněv a zmasakroval celý tábor. Každý Tusken – ať muž, žena nebo dítě – zemřel jeho rukou. Ale ani to nedokázalo jeho vztek uspokojit. Stále k nim cítil hlubokou nenávist.

Anakin se vrátil do Larsovy usedlosti s tělem své matky a v soukromí se Padmé svěřil s tím, co udělal v táboře. Byl zahanbený svým jednáním a neschopností zachránit matku. Zhroutil se plakající nad tím, co udělal a Padmé se ho snažila utěšit jak jen mohla. Tichý pohřeb se konal na farmě. Anakin dal Shmi své poslední sbohem a sliboval, že už ji nikdy nezklame. Věděl, že jednou bude dost silný, aby nezklamal ty, které miloval. Jednou možná dokáže, aby lidé neumírali.

Anakin a Padmé se pak vydali na Geonosis, kam zavedlo Obi-Wana jeho vyšetřování. Kenobi byl chycen separatisty a Anakin se ho snažil zachránit. Vplížili se do slévárny vyrábějící droidy, kde Anakin stěží unikl nebezpečným strojům výrobní linky. Přesto byli s Padmé nakonec chyceni a připojili se ke Kenobimu v aréně. Tváří v tvář ohromující ukázce její smrtelnosti Padmé přestala kontrolovat své emoce a projevila svou lásku k Anakinovi. Lásku, kterou byl ochotný opětovat bez ohledu na důsledky.

Jediové a Padmé byli schopni uniknout jisté smrti od nebezpečných zvířat vypuštěných v aréně jejich geonosianskými popravčími. Podívaná byla rychle přerušena přiletem jediských posil a právě započatou první bitvou historických Klonových válek. Obi-Wan a Anakin se pokusili zabránit hraběti Dooku, vůdci separatistů, uniknout a dále podněcovávat další povstání proti Republice. Postavili se mu v temném hangáru a přestože Obi-Wan trval na tom, aby postupovali společně, tvrdohlavý Anakin se vrhl do boje. Dooku ho téměř zdecimoval mocným sithským bleskem.

Obi-Wan byl nucen čelit Dookovi sám, ale starší mistr byl obratnějším bojovníkem. Zranil Kenobiho a chystal se ho zabít, ale Anakin ho zadržel. Dooku a Skywalker bojovali divoce, avšak Dooku ukázal, že je příliš mocný i pro Vyvoleného. Dostal se skrz Anakinovo krytí a usekl mu paži. Anakin se zhroutil a byl ušetřen smrti pouze díky příchodu mistra Yody, který začal bojovat s Dookuem.

Po krátkém zotavení, kdy byla Anakinova poškozená paže nahrazena mechanickou, doprovázel senátorku Amidalu zpět na Naboo. Tam byli v ústraní tajně oddáni nabooským svatým mužem a obřadu přihlíželi pouze C-3PO a R2-D2. Mohl to být počátek nového života, ale také další krok k Anakinově záhubě.

Když nepokoje zachvátily galaxii během přeměny Republiky na Impérium, Anakin propadl Temné straně Síly. Pohlcen zlem, opustil lidskost a svou minulost. Stal se Darth Vaderem, Temným pánem ze Sithu a učedníkem císaře Palpatina.

Vader potřeboval kybernetické zdokonalení a protézy, které ho chránily proti hrozivým zraněním, která utržil od svého bývalého mistra Obi-Wana Kenobiho. Jeho nevinnost se zdále ztracena navždy. Darth Vader pokryl celou galaxii temným mrakem a byl jedním z nejpřednějších agentů zodpovědných za likvidaci řádu Jedi.

Ale Obi-Wan přežil dost dlouho, aby začal s Jedi výcvikem Luka Skywalkera, Anakinova syna. Mladý Skywalker se snažil odvrátit svého otce od vlivu Temné strany. Nakonec Luke vysvobodil Anakinova ducha, jenž přetrvával hluboko uvnitř černého brnění, a Anakin se obrátil proti svému mistrovi. Zabil císaře Palpatina, ale byl při tom smrtelně zraněn.

V průběhu bitvy u Endoru ležel umírající Anakin Skywalker na palubě druhé Hvězdy smrti. Požádal svého syna, aby mu sundal masku a mohl tak vidět Luka poprvé vlastníma očima. Anakin zemřel a splynul se Sílou po záchraně svého syna a vysvobození své duše z Temné strany. Jeho duch se pak díval na své dvě děti – dvojčata Luka Skywalkera a Leiu Organu – během oslav na Endoru.



Autor: Rogue